Skrattprogram - för en kreativ miljö

 

I dagens samhälle krävs att vi ska prestera effektivt och vi stressar ofta förbi möjligheter att unna oss ett skratt. Många av oss tar oss inte tid med pauser med prat, skratt och vila för att kunna hämta ny kraft. Har skratt blivit en bristvara?
Skrattprogrammet är en ny möjlighet i dagens friskvård och personalutveckling då det främjar både kommunikation och optimistiskt tänkande. Där har du också möjlighet att "träna upp dina skrattmuskler" så du får lättare till skrattet i vardagen.

 
 

Skrattprogram - för en kreativ företagsutveckling

 

För företag och andra arbetsplatser som vill hitta vägar till ökad arbetsglädje, välbefinnande, minskad stress och därmed minskad sjukfrånvaro är skrattprogram en enkel och rolig möjlighet.

 

Skrattprogram passar bra som uppstart eller som avbrott vid personalsammankomster, konferenser, "kick-offs" och andra möten.

Föredrag och demonstrationer kring hur skrattövningarna går till kan också vara ett välkommet inslag vid liknande tillfällen.

Skrattabonnemang på företag och arbetsplatser är såväl givande friskvård som att det slår an en positiv ton och anda.

 

Styrkan med skrattprogram:

  • stödjer och utvecklar samarbetet i grupper
  • stimulerar kontakt
  • underlättar kommunikation
  • stärker självförtroendet
  • ökar kreativiteten och inlärningsförmågan
  • stärker immunförsvaret
  • ger en positiv stämning och anda
  • ger motion av inre organ - "inre jogging"
  • ger avspänning