Kreativ personalutveckling och friskvård

 

Genom att göra praktiska och skapande övningar öppnar vi upp våra sinnen. Sedan kan vi med ny klarhet ta in nya kunskaper och vara kreativa i de problemlösningar som krävs av oss dagligen.

 

Kreativa personaldagar- med inriktning på upplevelse, inlevelse och utlevelse inom olika skapande och utvecklande former

 

En kreativ personaldag skapar balans, inspiration, välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen. Friskvård som därmed också kan minska stress och sjukfrånvaro.

 
 

Forskning visar att skrattprogram ökar vår kreativitet och inlärningsförmåga. Det ger även avspänning och öppnar upp för bättre kommunikation i grupper. Skrattprogrammet passar därför bra att kombinera med andra kurser då de kan berika varandra på ett inspirerande och stimulerande sätt och öppna upp för nya infallsvinklar.
 

En kreativ personaldag kan skräddarsys efter egna önskemål och behov. Vi anordnar även helgkurser kring dessa teman.

Genom att välja mellan dessa ämnen kan ni kombinera er egen personaldag:

 
 
    SKAPANDE Mer info     TEMAN Mer info
 • FrigörandeDans/rörelse
 • Frigörande Måleri
 • Röstövningar
 
 • Motivation
 • Ledarskap
 • Grupprocessen
 • Självförtroende
 • Kroppsspråk
 
      HÄLSA Mer info  
 
 • Massage/Taktil beröring
 • Antigympa
 • Avspänning
 • Stresshantering
 
 

Så här kan en sådan dag t.ex. se ut:

Förmiddag: Självförtroendekurs varvat med skrattprogram.
Eftermiddag: Frigörande dans och massage varvat med skrattprogram.

eller

Förmiddag: Ledarskap och röstövningar varvat med skrattprogram
Eftermiddag: Kroppsspråk varvat med skrattprogram

   
 

Kursledare

Pauline Salzer - se Pauline Salzer sidan

 
 
 
Margareta Tejne-Abelli - teaterpedagog
med stor erfarenhet av att leda
olika typer av arbetsgrupper med fokus
på grupprocesser och ledarskapsträning.
Håller även kurser i frigörande dans.
Adress: Hyttan, Kornmanstorp, 733 91 Sala
Tel: 0224-198 18
E-post: tejne@algonet.se
   
 
Ulrika Lönnback - arbetar sedan -86 som
professionell skådespelare och driver
sedan -92 Teater Amanda. Håller även
kontinuerligt kurser i personlig säkerhet
och presentationsteknik på bl.a.
utbildningsföretag och personalutbildningar.
Adress: Rönningstorp, 737 92 Fagersta
Tel: 0223-540 61 Mobil:
070-525 59 04 E-post:
ulrica.lonnback@swipnet.se
Hemsida: http//home.swipnet.se/teateramanda
   
 
Team Holistica HB; Louise och Rolf Lindqvist
- dipl. Massageterapeuter och energimassörer
med lång erfarenhet av utövning och undervisning
på arbetsplatser, vårdskolor och i många andra
sammanhang. På detta sätt arbetar även Louise
sedan länge med antigympa och avspänning och
Rolf med stresshantering.
Adress: Jakobsbergsgatan 3A, 724 61 Västerås
Telefon: 021-30 14 46
E-post: teamholistica@brevet.nu
   
 

Kursbeskrivningar

 

Skapande

Frigörande dans

Genom att utforska och uppleva kroppens rörelse och uttryck i samklang med musik utvecklas kroppsmedvetenhet och skaparkraft.
Kursledare: Margareta Tejne-Abelli

Frigörande måleri
Med enkla övningar uttrycker vi oss i färg och form med upptäckarlusten i centrum och släpper prestationen bakom oss. Det öppnar våra sinnen att ta in nya kunskaper.
Kursledare: Pauline Salzer

Röstövningar "Kan man tala - kan man ropa - kan man sjunga" - vi öppnar upp förmågan i våra röster vilket är mycket stärkande och kraftfullt.
Kursledare: Pauline Salzer tillbaka

 

 

Teman

Motivation
Tre positiva timmar En kombinerad skratt- och motivationskurs för att få mer energi och trivsel i vardagen.
Kursledare: Pauline Salzer

Ledarskap
Grupprocessen, ledarskapets roll och spegling bearbetas i praktiska övningar. Kursledare: Margareta Tejne-Abelli

Självförtroende
Självförtroende är något som går upp och ned så länge man lever.
Vi diskuterar hur man kan göra för att få och kunna behålla ett bra sådant. Hur kan man tänka och förbereda sig på en svacka i självförtroendet? Hur kan jag utvidga mitt självförtroende?
Kursledare: Ulrika Lönnback

Kroppsspråk
Vad ger jag för signaler till andra och hur kan jag avläsa andras kroppsspråk? Vi talar till varandra till största delen via kroppsspråk. Kan jag manipulera mitt kroppsspråk? Kanske inte, men tolka och göra mig uppmärksam på det.
Kursledare: Ulrika Lönnback tillbaka

 

 

 

Hälsa

Massage/Taktil beröring
Studier gjorda på arbetsplatser visar att massage minskar stressnivån, ökar effektiviteten och sänker sjukfrånvaron. Kroppen talar hela tiden om för oss vad vi behöver bara vi lyssnar och lär oss agera därefter. Vi erbjuder ett enkelt och roligt sätt att lära sig detta.
Kursledare: Louise och Rolf Lindqvist

Anti-gympa - avspänning under rörelse
Ett enkelt metod att lossa på mentala och fysiska spänningar. Vi använder ofta mer energi än vi behöver. Avspända muskler drar på sig mindre slitage. Kursledare: Louise Lindqvist

Avspänning
Vi ger möjlighet att finna vägar att vara närvarande och hitta sig själv i nuet genom enkla övningar.
Kursledare: Louise Lindqvist

Stresshantering
Idag låter man sig lätt stressas av yttre och inre krav på effektivitet och prestation. Vi hjälper er att hitta metoder och strukturer till att hantera detta och må bra i vardagen.
Kursledare: Rolf Lindqvist tillbaka