Annette Goodheart,
psykolog och skratterapeut, sedan 36 år, till
Köpenhamn

Skrattcoach-utbildning


30 april - 4 maj, 2007

I skrattcoaching inspireras du att skratta med dig själv och händelser i ditt liv.

Skratt löser upp spänningar i kroppen och emotionella blockeringar.

Vi kan med skrattets hjälp på ett klarare och lättare sätt nå våra livsmål.