Skrattets verkan

Mår du bättre före eller efter du har skrattat?
Hur känns det i kropp och sinne?
Detta har vi alla en egen erfarenhet av.
Skratt gör oss varma och avspända i kroppen och lätta till sinnes.

I forskning från världen över har man kommit fram till att skratt ger:

Ökat välbefinnande - Positivt sinnelag och perspektiv på oss själva och
tillvaron. Vi kan lättare tackla problem konstruktivt.

Ökad avspänning - Stresslindring, ökad kreativitet och inlärningsförmåga.
Skratt hjälper till att lösa upp och lindra spänningar, rädslor och oro.

Motion - Ökad lungkapacitet och höjd syrenivå i blodet. Motion för de inre
organen - "inre jogging". Ökad blodtillförsel till muskler och organ.
Förbättrad matsmältning.

Stärkt immunförsvar - Ökat antalet antikroppar i blodet.

Naturlig smärtlindring - Ökad nivå av endorfiner som är kroppens naturliga
smärtlindring.

Mer om forskning kring skrattets verkan

Geletologi –vetenskapliga studier av skrattet och dess effekter
(från det grekiska ordet gelos som betyder skratt).

Smärtlindring

En forskargrupp i Texas har kommit fram till att när vi skrattar utsöndras
endorfiner som fungerar som en kroppens naturliga smärtlindring. Även de
kommer fram till att skratt ger högre smärttröskel och att effekten sitter i
upp till 2 timmar. (Cogan, mfl i Journal of Behavioural Medicine 1987)

Stärkt immunförsvar

Lee Berk vid Loma Linda University Medical School i Kalifornien har funnit att
skratt kan höja immunförsvaret. Efter att ha skrattat får man ett aktivare
immunsystem och minskar sina nivåer av stresshormon.
(American Federation of Clinical Research, 1988)

Skratt, hälsa och motion

William Fry är professor i fysiologi, gelotologi och psykiatri vid Stanford
University, Kalifornien och ledande expert på de fysiologiska effekterna av
humor och skratt som han har studerat i över 20 år. Han menar att det finns
ett bestämt samband mellan hur mycket vi skrattar och hur vi mår. Skrattet
engagerar stora delar av nervsystemet, andningen, hjärtat och muskulaturen.

Han konstaterar att skrattet är en utmärkt aerobisk motion för kroppen – en
"inre jogging" - som ger träning åt våra muskler och inre organ. Skratt
fördubblar hjärtfrekvensen och ökar lungkapaciteten och syresättningen av
blodet mycket snabbt. Skratt ger även ett tillstånd av avspänning, vila och
balans till kropp och sinne.

Mer information:

Laughter Therapy
av Annette Goodheart (www.laughtercoach.com)

Det goda skrattet av G. K. Näslund, Natur och Kultur -99