Utbildning till Goodheart Coach
med
Annette Goodheart


Utbildning

Goodheart Coach 1, 30 april- 4 maj 2007,
Lyngby Kulturhus, Kongens Lyngby, Köpenhamn
kl 9 - 16.30 varje dag med pauser för frukt och lunch

Annette Goodheart har skapat och utvecklat Laughter Coaching, vilket vi i Europa kallar
Goodheart Coaching
!
Hon är en oerhört karismatisk och engagerande lärare med en enastående kunskap och
erfarenhet. Med sin djupa insikt och medkänsla visar hon vägen till ett nytt sätt att tänka
och förhålla sig.
Hennes bok "Laughter Therapy; How to laugh about everything in your life that
isn't really funny"
är en inspiration för många som längtar efter och behöver mer skratt i
sina liv. Den ingår som kurslitteratur i utbildningen.
Hitta mer information om Laughter Coaching och Annette Goodheart på: www.laughtercoach.com

För mer info om utbildningen till Goodheart Coach på: www.goodheartcoach.dk

Skrattet är vår medfödda överlevnadsstrategi.

I vår kultur har det skapats myter som hindrar skrattets naturliga uttryck.
Vi tror att vi behöver en orsak till att skratta, men skrattet är helt ologiskt och oförklarligt.
Vi tror att vi skrattar för att vi är glada och lyckliga. Men det är tvärtom; när vi har skrattat,
blir vi lättare till sinnes. Vi tror att skratt och humor är ett och detsamma, men de är
egentligen två helt skilda processer. Humor är en inlärd och intellektuell process medan
skrattet är medfött och engagerar varje
system i hela kroppen.

Annette Goodheart menar att det varken krävs en orsak, att vi är glada eller att vi har humor
för att skratta.Skrattet är helt enkelt ett av våra sätt att lösgöra spänningar på. När vi tillåter
oss detta förhållningssätt öppnar sig oanade möjligheter att ta tillvara skrattets kraft.

Annette Goodheart visar på ett alternativt förhållningssätt där vi kan stödja varandra och
oss själva i att tillåta oss att skratta även i svåra situationer. Vi kan ställa oss frågan: Vad
behöver jag skratta åt i mitt liv just nu?
Genom att med skratt lösgöra de spänningar vi har kring vårt problem förändras vårt
perspektiv till det och vi blir mer kreativa i att lösa det. Detta är ett andvändbart och
nödvändigt verktyg i tillvaron. Att skratta blir ett sätt att leva på!

Goodheart Coach 1 - inlärning och träning


Kursen handlar om skrattets syfte, funktion och verkan och hur man kan stödja människor i
att själva kunna skratta mer i sina liv.
Annette Goodheart demonstrerar konsten i att kunna stödja en klient i att både skratta och
gråta kring sitt specifika problem, varvid spänningar, frustrationer och smärtor lösgörs. Vi
övar själva i par och får feedback.
Denna grundkurs kan även fungera som separat kurs. Den passar som komplement för dig
som är t.ex. terapeut, coach, lärare/pedagog eller skrattinstruktör och för dig som längtar
efter att få in mer skratt i tillvaron.

Undervisningen är på engelska.

Några röster från tidigare kursdeltagare

'Kursen har fördjupat min syn på skratt och breddat min arbetsmetod. Jag tar nu alltid upp
Annette Goodheart's idéer och synsätt när jag håller föredrag och kurser om skratt.'
-Maria Öberg, skrattinstruktör, friskvårdspedagog, massör och sjuksköterska, Sverige

'Kursen gav mig många nya dimensioner - både personligt och professionellt. Jag kommer
definitivtatt gå alla kurserna i denna utbildning. Annette Goodheart har en underbar talang
att kunna locka fram skratt. Hon är mycket sakkunnig och erfaren - en brilliant lärare!'
-Nina Schiøtz, psykoterapeut, Danmark

Kursen var en fantastisk, varm och djupgående upplevelse. Den öppnade mitt hjärta ännu
mer mot andra människor. Jag insåg att jag i hela mitt liv varit alldeles för allvarlig. Genom
denna kurs fick jag en möjlighet att lära mig att förhålla mig till saker som inte är direkt
roliga på ett mycket extraordinärt sätt. Jag insåg att jag vill arbeta med skratt i resten av mitt
liv för att sammanföra människor mer och mer. Det ger mig känslan att jag kan betyda något
för någon på ett mycket varmt och respektfullt sätt.'
-Leen Van Gils, skrattinstruktör, Belgien

Innehåll

Leka med smärtan
Humor / Skratt
Skratt och Relationer
Skratt och Sex
Skratt och Andlighet
"Coaching Business"

Goodheart Coach Certifiering

Läs hennes bok "Laughter Therapy" och fortsätt med dessa 3 kurser:

Goodheart Coach 1 - Beginners

Praktisera 20 'coaching sessioner'.

Goodheart Coach 2 - Advanced

Praktisera 40 'coaching sessioner'.

Goodheart Coach 3 - Supervision

Kontakt

Pauline Salzer, mail: pauline@goodheartcoach.com or phone: +46 70 781 20 20
Hanne Gottlieb, mail: hanne@goodheartcoach.com or phone: +45 40 25 67 13
John Lansner, mail: john@goodheartcoach.com or phone: +45 40 15 96 89

___________________________________________________________________

Kursen riktar sig till:

För dig som vill få in mer skratt i ditt liv och få en större
förståelse för skrattets funktion och innebörd
rekommenderas varmt denna möjlighet.

Denna kurs ger ett viktigt verktyg att med större lätthet och
perspektiv kunna möta och ta sig igenom de problem vi i livet
ständigt möter och ställs inför. Detta medför ett nytt sätt att
förhålla sig i livet - skrattet blir en del av tillvaron
- vilket ger en tillförsikt och styrka i livet.

För dig som är skrattinstruktör ger Annette Goodhearts kunskaper
en unik möjlighet att utvecklas i ditt arbete. De ger dig också större
möjligheter att jobba med skratt på helt andra nivåer än i dag.

För dig som arbetar som terapeut/coach kan denna kurs varmt
rekommenderas. Annette Goodheart kan på ett enastående sätt -
med sina 36 års erfarenhet som skratterapeut - förmedla en
fördjupad kunskap kring skrattet som en viktig nyckel i den
terapeutiska processen. I kursen ges också möjlighet till att
stärka sig själv och sin förmåga i att var ett instrument i denna
process.

Skrattet skapar den harmoni som krävs för att vi lättare ska
kunna ta in och tillgodogöra oss nya kunskaper. Därför är
Annette Goodhearts kurs av stor vikt för dig som är
lärare/pedagog
då den syftar till att ge insikter i skrattets verkliga
funktion och verkan. Den ger också en erfarenhet av och kunskap
kring vårt eget sätt att fungera och förhålla oss till skratt som banar
väg för oss att lättare stödja barnens naturliga flöde av skratt i sin
bearbetande process.