Annette Goodheart

Annette Goodheart, Ph.D. in Clinical Psychology, MFA (Master in fine arts) och
MFT (psykoterapeut) är känd världen över för sina gedigna och djupt förankrade
kunskaper om skrattets funktion och verkan.

A. Goodheart är grundare av begreppen Skratterapi och Laughter Coaching.
Hon arbetar sedan 37år som Skratterapeut och Laughter Coach i Santa Barbara,
Californien. Hon bor sedan 2006 i San Miguel de Allende i Mexico.

Hon använder skrattet som ett medel i sitt terapeutiska arbete med människor som
har livshotande sjukdomar som bl a cancer, AIDS eller med missbruk, depression
och vanliga livsproblem. Annette menar att "Just because we are miserable, doesn't
mean we can't enjoy and appreciate our lives!"

Hon har under dessa år även hållit föredrag, kurser och utbildningar på universitet,
företag, sjukhus och kommuner över hela världen om skrattets betydelse och
karaktär. Exempel på yrkesgrupper som har anlitat henne är terapeuter, psykologer,
advokater, läkare, sjukhuspersonal, polismyndigheter, präster, ledare för olika
religioner, skolpersonal, mfl.

Hon har verkat på bl a följande universitet och läroanstalter:
Universitetet i Sorbonne, Nice, Bryssel, Oxford, Glasgow, California, Glasgow,
McGill (Canada), Hongkong, Tokyo, Osaka, Australien…

"The lessons about life that I learned...from Annette...are remarkable and
important...and laughter [has] allowed me to communicate more deeply with more
people than I thought possible."

Allen H. Neims, M.D., Ph.D., Rektor på College of Medicine, University of Florida

Annette Goodhearts bok, "Laughter Therapy; How to laugh about everything
in your life that isn't really funny"
fungerar som en inspirationskälla för
många runt om i världen.

Annette Goodheart
är en oerhört karismatisk och engagerande person och
fungerar som en enastående kunnig och stödjande lärare. Med djup insikt och
medkänsla visar hon vägen till ett annorlunda förhållningssätt och guidar oss
tillbaka till den inneboende kunskap och kraft vi alla bär.
Vi vill med dessa kurser ge möjlighet till att få en djupare förståelse i detta ämne
och med hjälp av egna övningar en erfarenhet av vad detta annorlunda
förhållningssätt innebär.

Du kan läsa mer på Annette Goodheart's hemsida: www.laughtercoach.com